דבר המנכל

דבר היו“ר

ברוכים הבאים לאירוע של מסילה. אני שמח על הזדמנות חגיגית זו, המאפשרת לנו לחלוק עם ידידנו ותומכינו את תחושת הסיפוק העולה משנה נוספת של צמיחה חסרת-תקדים.
במהלך השנה התרחבו ב”ה פעילויותינו מאוד, הן בארץ ישראל והן בחו”ל. השקנו את ערכת “עשה זאת בעצמך”, אשר מאפשרת לאנשים רבים יותר להפיק תועלת מגישתה של מסילה, ולאמץ אורח חיים של כלכלה נבונה. כמו כן, פתחנו את הקורס הראשון שלנו למאמני עסקים בארץ ישראל – צעד משמעותי אשר יגביר בעז”ה את יכולתנו להעלות יזמים על
המסילה להצלחה.


השנה היא השנה הראשונה בה הענקנו ליווי למאות
משפחות בחו”ל. קיימנו
פיקוח הדוק על כל אחד
מתהליכי הליווי, וכל פגישה בתהליך כזה תועדה
וסוכמה באמצעים מקצועיים. בחלק גדול מן
התהליכים הושגו תוצאות מרשימות, ומשפחות
רבות חוללו מהפך של ממש בהתנהלותן הכלכלית.
אף לאחר שנים רבות בהן אני משמש כיושב ראש
מסילה, עדיין איני מפסיק להתפעל מן החוויות
משנות-החיים שחווים הקליינטים שלנו, לפעמים תוך
מספר קטן של פגישות בלבד.
כצפוי, יחד עם צמיחה חסרת-תקדים, מגיעים
אתגרים חסרי-תקדים, בעיקר בנושא הכספי. ב”ה,
עברנו כברת דרך ארוכה בהתגברות על אתגרים
4
אלה, אולם טרם הגענו לסיומה.
הצרכים עצומים, ומוטל עלינו לחזק את התשתית
שלנו על מנת שנוכל להיענות לדרישה הגדולה. אך
אין לי ספק כי, בעזרת תמיכתה הנאמנה של משפחת
מסילה, נצליח בע”ה לצאת חזקים יותר ועם יכולות
טובות יותר לממש את הפוטנציאל שלנו ולבצע את
תפקידנו: לשרת את כלל ישראל, ולהביא כמה שיותר
משפחות לעתיד בריא יותר וטוב יותר.
ברצוני להודות למארחים המכובדים של בוקר זה,
הרב יוסף וגב’ רותי פרלמן שיחי’, אשר הינם ידידים
קרובים של בני משפחתי במשך מעל שישים שנה,
והם נוצרים מקום מיוחד בלבם לשליחותה של
מסילה.
כמו כן, ברצוני להודות לגב’ שרה מלכה אייזן על כל
פועלה למען מסילה, וספציפית על סיועה בהקמתה
של מועצת המנהלים החדשה שלנו – קבוצה של
עסקנים מכובדים ומסורים, בעלי ניסיון רב וידע
מקצועי. אנו מקווים כי מועצה זו תעלה את מסילה
לדרגה גבוהה יותר. אני מודה לחברים בקבוצה על
כך שהם תורמים בנדיבות מזמנם וממרצם למען
המטרה. נציין במיוחד את דוד רייכמן על מסירותו
הבלתי נלאית ואת ברוך לובינסקי על הדרכתו
החשובה.
אני מרגיש כי אנו נמצאים בעמדה טובה יותר מאי-
פעם להגביר את מאמצינו ולדהור קדימה, בעז”ה.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לשי קלימר, סמנכ”ל
התפעול שלנו, ולכל הצוות, וכן לתומכים המסורים
על התמיכה והעידוד שאפשרו לנו להגיע למקום
בו אנו נמצאים. אנו מצפים לשנה מוצלחת ופוריה
נוספת יחד, אי”ה.
שמואל מרגליות
יו”ר מסילה

כרטיס ביקור

לורום כבסחיבסף בףי גכףעכג