הצוות

צוות מסילה

הרב שמואל מרגליות

יו"ר | 02-5000-475

הרב ישראל גוטמן

ראש תחום משפחות 02-5000-475

בקרוב יעודכן

בקרוב יעודכן

עזריאל מנס

מנהל תפעול | משפחות 02-5000-475