גם מקצוע עם שליחות, גם הכנסה גבוהה!

קורס מאמנים כלכליים

להעמיק בעולם הנדל"ן
ושוק ההון

להשפיע על אנשים
ולהניע תהליכים

להתמקצע בפנסיה
וקרנות השתלמות

לרכוש מיומנויות
שחוסכות מיליונים

מוכר על ידי איגוד היועצים והמאמנים

עוד בקורסי החורף של מסילה סקול
הכשרת יועצים עסקיים | משכנתאות ומימון מקצועי

מסילה סקול

025000475

לפרטים והרשמה

להעמיק בעולם הנדל"ן
ושוק ההון

להשפיע על אנשים
ולהניע תהליכים

להתמקצע בפנסיה
וקרנות השתלמות

לרכוש מיומנויות
שחוסכות מיליונים

מוכר על ידי איגוד היועצים והמאמנים

לפרטים והרשמה

עוד בקורסי החורף של מסילה סקול
הכשרת יועצים עסקיים | משכנתאות ומימון מקצועי

מסילה סקול

025000475

להעמיק בעולם הנדל"ן ושוק ההון

להשפיע על אנשים ולהניע תהליכים

להתמקצע בפנסיה וקרנות השתלמות

לרכוש מיומנויות שחוסכות מיליונים

מוכר על ידי איגוד היועצים והמאמנים

עוד בקורסי החורף של מסילה סקול
הכשרת יועצים עסקיים | משכנתאות ומימון מקצועי

לפרטים והרשמה

מסילה סקול

025000475